Personalehåndbog

 

KONTAKT

Kontakt en af vores advokater for en uforpligtende drøftelse

Telefon 45 23 00 10
advokat@selskabsadvokaterne.dk

Advokatbistand

Personalehåndbog

Det er vigtigt for såvel en virksomhed som dens medarbejdere at have faste retningslinjer. Hertil kan en personalehåndbog være et godt værktøj.

 

En personalehåndbog samler virksomhedens personalepolitik, pligter, værdier og de vigtigste regler og tilbud til medarbejderne. Derfor skal en personalehåndbog også ses i en større sammenhæng - som en del af virksomhedens personalepolitik. En personalehåndbog giver svar på nogle af de spørgsmål, der særligt trænger sig på, når man er nyansat, men er også stedet, hvor såvel medarbejdere som virksomhed kan finde svar på vigtige spørgsmål. En personalehåndbog forebygger også forskelsbehandling og "støj" blandt medarbejderne. En god personalehåndbog er et godt ledelsesredskab, og der er mulighed for at henvise til personalehåndbogen i forbindelse med ansættelseskontrakter.

Der er ingen regler for, hvilke emner du skal have i en personalehåndbog - men du kan tage udgangspunkt i de forhold, som du ønsker at beskrive: eksempelvis mødetider, ferielukning, sygemelding, krav til beklædning, e-mail- og internetpolitik samt regler for rygning og alkohol.

Det er vigtigt, at du klarlægger hvad målet og formålet er med at udarbejde en personalehåndbog. Du skal overveje, om den skal bruges internt, eller om den også skal bruges eksternt, f.eks. til at tiltrække nye kvalificerede medarbejdere. Skal personalehåndbogen være en "lov", formidling af værdier eller et salgsmateriale. Er det kun hovedreglerne, eller er det vigtigt at få alle detaljerne beskrevet? Du skal overveje, hvem der skal deltage i processen. Skal der hentes hjælp udefra, eller skal det være en gruppe nedsat af samarbejdsudvalget, hvis du har et sådant. Det er vigtigt, at du finder de rette personer, som både har lyst og interesse i arbejdet med en personalehåndbog.

Arbejdet med at udarbejde en personalehåndbog er en større proces, som ofte kræver mange ressourcer og fokus. Derfor er det meget let at bruge tid og formuleringer på emner, som ikke er hensigtsmæssige. F.eks. at bruge meget plads på information, som måske kun vedrører få medarbejdere, eller som måske hører til i et særskilt dokument. Typisk fokuseres også på hvad medarbejderne ikke må, og det kan give personalepolitikken en negativ slagside.

Virksomheden skal også huske, at når personalehåndbogen skal udarbejdes, er det vigtigt at skabe klarhed i beskrivelsen af komplicerede regler vedrørende barsel, ferie og lignende, samt sikre sig, at personalehåndbogen er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Hvis du har behov for rådgivning, kan du naturligvis kontakte SelskabsAdvokaterne for en uformel drøftelse og høre nærmere om udarbejdelse eller en opdatering af din/jeres personalehåndbog.